“โคคา-โคลา” คว้ารางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี2558 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.