“โคคา-โคลา” คว้ารางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี2558 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6