เปิดอินไซต์คนทำงานรุ่นใหม่ดิจิทัล ต้องการ Work-Life Balance  

ยุคนี้มัน คือยุค 4.0 ยุคของโลกดิจิทัล ที่อะไรก็ง่ายดายไปเสียหมด เพราะเรามี “สมาร์ทโฟน” ซึ่งรวบรวมความสะดวกเอาไว้เกือบจะทั้งหมดของชีวิตมนุษย์ ทั้งเรื่องส่วนตัว ทำวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป และเรื่องการทำงาน ที่ถือว่าได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะดิจิทัลได้เข้ามาช่วยทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น

 

แต่คนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงาน จะมี “วิถี” การใช้ชีวิตและแนวคิดเป็นอย่างไรนั้น คงต้องมาดูผลสำรวจของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งสำรวจพฤติกรรมของคนยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็ฯกลุ่ม GEN M ผู้ที่เกิดในช่วงอายุ 21 – 38 ปี หรือ GEN X ผู้ที่เกิดในช่วงอายุ 39 – 53 ปี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรี สัดส่วน 54% และปริญญาโท สัดส่วน 33% และระดับการศึกษาอื่น ๆ อีก 13%

 

คนรุ่นใหม่ใส่ใจออกกำลังกาย

 

กลุ่มคน GEN M และ GEN X  ต้องการองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกีฬา และสนับสนุนการเล่นกีฬาของบุคคลกร โดยกีฬาที่ต้องการได้รับการสนับสนุนมากที่สุด  คือ กีฬาวิ่งและเดิน  66% รองลงมาเป็น แบดมินตัน 44% ปั่นจักรยาน 42% ฟุตบอล 17% บาสเก็ตบอล 11% และอื่น 10%

ปัจจุบันเริ่มเห็นองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่  เริ่มให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายของบุคลากร ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและบุคลากร

 

ความบันเทิง เป็นการผ่อนคลายดีที่สุด

 

กิจกรรมบันเทิง ยังคงเป็นกิจกรรมที่บุคลากรในองค์กรชื่นชอบ เพราะเป็นสเมือนการผ่อนคลาย และยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กร และกับกลุ่มลูกค้าภายนอก เช่น การทำ CRM (Customer Relationship Management) ร่วมกัน  จากผลสำรวจกิจกรรมบันเทิงที่กลุ่ม GEN M และ GEN X คนเหล่านี้ชื่นชอบ การชมภาพยนตร์ มากที่สุด 89% ร้องเพลง-คาราโอเกะ 37% การชมคอนเสิร์ต 35% การชมละครเวที 15% และอื่นๆ 10%

 

โลกอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ มหาศาล 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มคนยุคดิจิทัล เป็นไปตามที่หลายรับรุ้ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN M และ GEN X ชื่นชอบ การท่องอินเตอร์เน็ตกว่า 87% ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google, Facebook, IG และ Twitter  แต่ยังมีอีกกลุ่มที่ยังคงพฤติกรรมด้านการอ่านหนังสือถึง  64% และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต้องการเข้าอบรมคอร์สต่างๆ 39%ตามลำดับ

การสำรวจ ยังพบว่า พฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคมยุคดิจิทัล หรือคนทำงานในยุค 4.0 ที่มีการปรับเปลี่ยนไป และส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงาน  มีความต้องการทำงานที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน ต้องการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง ตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดต้องมีความยืดหยุ่น ปรับเข้าได้กับพฤติกรรมในสังคมเมือง สังคมปัจจุบัน สังคมแห่งเทคโนโลยี  และกลุ่มคนเหล่านี้  ยังใช้เวลาว่างไปกับการท่องโลกออนไลน์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบในวันที่ว่าง  เช่น การท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ การรับประทานอาหาร ช้อปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

 

องค์กรในยุค 4.0 จึงต้องปรับตัวและก้าวทันกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ และบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเสริมประสิทธิภาพและศักยภาพของทั้งบุคลากรและองค์กรให้แข็งแกร่งไปพร้อมกัน