Browsing Category

SOCIAL & SHARE

เทสโก้ โลตัส สานต่อโครงการประชารัฐ รับซื้อตะกร้าสาน OTOP

เทสโก้ โลตัส สานต่อโครงการประชารัฐ ผนึกกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับซื้อกระเช้าสานฝีมือชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรี นำมาเพิ่มมูลค่าจัดเป็นกระเช้าของขวัญพรีเมี่ยม…

รวมพลังรณรงค์ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี…

“โคคา-โคลา” คว้ารางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี2558…

(กรุงเทพฯ, 27 พฤศจิกายน 2558) – กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย โดย นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด…