โตชิบา ไทยแลนด์ ฉลอง 50 ปี จัดวิ่งการกุศล 5 ภาค ระดมทุนช่วยโรงพยาบาลท้องถิ่น