คู่มือชีวิตและการทำงาน

เปิด 5 เทรนด์อนาคตอาหารหลักของโลก ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี

ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่น เปิด 5 เทรนด์เมนูอาหารในยุคปัจจุบันและอนาคต หลังสำรวจพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารนำไปต่อยอด สร้างเป็นเมนูทำเงิน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

จากการทำงานใกล้ชิด และคลุกคลีกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ของยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์ ทำให้มองเห็นเทรนด์สำคัญของอาหาร ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้า ถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับให้ผู้ประกอบการนำเอาไปต่อยอด และพัฒนาเมนูออกมาสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

มาดูกันว่า 5 เทรนด์อาหารที่ลูกค้าในปี 2019 กำลังมองหาและชื่นชอบมีอะไรกันบ้าง

1.Food Bowl เทรนด์อาหารท่ีตอบโจทย์ ความฉับไว และลดทอนพิธีรีตองในร้านอาหาร ที่คุ้นเคยกับการใช้จานสำหรับอาหารหลัก ซึ่งเทรนด์นี้ชูความโดดเด่นของอาหารตะวันออก

2.Local Table การนำเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาประกอบอาหาร ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการใส่เรื่องราว หรือเอกลักษณ์ของวัตถุดิบเหล่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมของไทย

3.Multisensory Experience การผสานผัสสะรอบตัว ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เข้าสู่วิถีการรับประทานอาหาร เพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับโอกาสสำคัญต่างๆ

4.Plant-Based Protein ตอบรับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค ด้วยการนำโปรตีนจากพืชมาเป็นตัวชูโรงในเมนูอาหาร ที่แม้ว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์ แต่ก็ไม่ทำให้ขาดสารอาหาร

5.The Tea Party เทรนด์เครื่องดื่มชาที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าการเป็น afternoon tea ให้สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์การทำงานด้วยชาพร้อมดื่ม หรือเพิ่มสัมผัสเติมท้อปปิ้ง เช่น ไข่มุก ลงในชา

นางสาวกุลนิภา เลิศพิมลชัย  กรรมการผู้จัดการ ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์  ได้ทำงานใกล้ชิด และคลุกคลีกับผู้ประกอบการร้านอาหารมาโดยตลอด ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึก ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก  เพื่อนำมาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยในในงาน “Trend Watch Expo 2019” ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์  ได้นำเอา 5 เทรนด์อาหารหลักของโลก ซึ่งได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึก และต่อยอดเทรนด์ให้กลายเป็นเมนูอาหารที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเชฟของยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์

“จากการศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการ พบว่า มีจำนวนไม่น้อยยังมีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ทั้งในเรื่องการทำอาหาร และการทำธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการสร้างความแตกต่าง  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้การแข่งขันในธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น นอกจากอัพเดทเทรนด์อาหารแล้ว ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์ ยังได้เชิญกูรูด้านอาหารมาร่วมให้ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย”