คู่มือชีวิตและการทำงาน

คนไทยพร้อมชำระเงินผ่านอุปกรณ์สวมใส่และไบโอแมทริกซ์

วีซ่า เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง ทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคของวีซ่า ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยมีการรับรู้ และความพร้อมที่จะใช้อุปกรณ์สวมใส่ และไบโอแมทริกซ์ในการชำระเงินสงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยผลสำรวจฉบับนี้ศึกษาถึงทัศนคติ และพฤติกรรมการชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทรนด์การใช้จ่ายสำคัญของผู้บริโภคจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 4,000 คน จาก 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 500 คนจากประเทศไทย

ผลสำรวจฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นว่า 65%  ของผู้บริโภคชาวไทยรับรู้หรือใช้อุปกรณ์สวมใส่ชนิดต่างๆในการชำระเงินในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยสิงคโปร์และอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 2 (60%) ตามด้วยมาเลเซียและเวียดนาม (52%) ฟิลิปปินส์ (44%)

นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวไทยยังได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุด (66%) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับระดับการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์เพื่อชำระเงินและระบุตัวตน ตามด้วยเวียดนาม (66%) และสิงคโปร์ (55%)

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าผู้ทำแบบสอบถามชาวไทยรู้สึกสะดวกใจ (Comfort Level) ในการใช้อุปกรณ์สวมใส่ในการชำระเงินเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมาร์ทวอทช์ในการชำระเงิน (84% เมื่อเทียบกับ 71% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในภูมิภาค) สายรัดข้อมือ/สร้อยข้อมือ (71%  เมื่อเทียบกับ 59% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในภูมิภาค) และแหวน (66% เมื่อเทียบกับ 52% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในภูมิภาค)

เมื่อสอบถามถึงอุปกรณ์สวมใส่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยเลือกให้ สมาร์ทวอทช์ เป็นอุปกรณ์ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด (55%) ตามด้วย สายรัดข้อมือ/สร้อยข้อมือ (22%) ไมโครชิพ (11% เปอร์เซ็นต์) แหวน (8%) และแว่นตา (4%)

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์ ได้เริ่มกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคนิยมใช้ในการระบุตัวตนเพื่อการชำระเงินแทนการใส่พาสเวิร์ดแบบเดิม ๆ โดย 2 ใน 3 (66%) ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยรับรู้ถึงการชำระเงินด้วยไบโอแมทริกซ์ ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อสอบถามถึงระดับความสบายใจในการเลือกใช้ไบโอแมทริกซ์ในการชำระเงินและระบุตัวตน  ผู้บริโภคชาวไทยได้เผยให้เห็นถึงสามวิธีหลักที่พวกเขาสบายใจมากที่สุด ได้แก่ การสแกนลายนิ้วมือ (87% เมื่อเทียบกับ 78% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในภูมิภาค) การสแกนม่านตา (% เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 61% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในภูมิภาค) และการจดจำใบหน้า (80% เมื่อเทียบกับ 65%  ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในภูมิภาค)

ผลสำรวจยังเผยให้เห็นอีกว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมีความสนใจใช้การสแกนลายนิ้วมือเป็นทางเลือกแรกสำหรับการใช้ไบโอแมทริกซ์ในการชำระเงินและระบุตัวตน (56%) ตามด้วยการสแกนม่านตา (26%) การจดจำใบหน้า (12%) และการจดจำเสียง (6%)

“ในประเทศไทย เราเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการชำระเงิน เช่น คิวอาร์โค้ด (QR Code) เทคโนโลยีการชำระเงินแบบคอนแทคเลส (Contactless) และโซลูชั่นการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยยังได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและพันธมิตรในการเพิ่มช่องทางการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลอีกด้วย ในขณะที่เราภูมิใจในความก้าวหน้าต่างๆ เราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลก และนำนวัตกรรมการชำระเงินของเราเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต” คุณสุริพงษ์ กล่าวสรุป

การสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปี 2561 ของวีซ่า จัดทำโดย Intuit Research ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 ในแปดประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 4,000 คน ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนวัยทำงานจากประเทศไทยจำนวน 500 คน ที่มีอายุระหว่าง 18 – 65 ปี ครอบคลุมในทุกระดับการศึกษาและมีรายได้ขั้นต่ำที่ 15,000 บาท เป็นต้นไป